Zeme savrupmāju/rindu ciemata celtniecībai - cena 2,2 milj. eiro

Piņķi, Jūrmalas iela 13a

Kopējā platība 9,9048 ha kv. m.

Cenas: pēc vienošanās EUR .